ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Resultaten voor " "

Uitnodiging najaarsbijeenkomst

Op 25 november 2022 is er een bijeenkomst voor leden. Kom ook om activiteiten die ons bezig houden te bespreken en elkaar weer te ontmoeten. Zie verder de AGENDA

Dames de Wit Essentials

Dames de Wit Foodtrailer/Rollende keuken is geschikt voor elk evenement. Wij hebben veel ervaring met bedrijfsevenementen, bruiloften, borrels, straatfeesten, verjaardagen, tuinfeesten etc. U houdt...

Leden Najaarsbijeenkomst

Bijeenkomst om de activiteiten die op de planning staan te bespreken en om elkaar weer te ontmoeten. Met de volgende agenda: Welkom Ingekomen stukken / aanmelding nieuwe leden. Initiatieven en...

Bij het terras

Verschillende activiteiten worden bij het terras georganiseerd

Verbeteren waterkering Gaastmeer

Wetterskip Fryslân gaat de waterkering aan de westkant van de Munkedyk in Gaastmeer verbeteren. De kering wordt over een totale lengte van ongeveer 760 meter versterkt om inwoners te beschermen...

VVV Waterland van Friesland

Leden kunnen lid worden van VVV Waterland van Friesland. Zie HIER verder. Of lees het KOERSDOCUMENT 2025 Het bestuur OG heeft gereageerd op Ontwikkelkader Logiesaccommodaties SWF De reactie van de...

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering! Elkaar opzoeken en de ondernemersvereniging Gaastmeer een gezicht geven. De leden krijgen persoonlijk een uitnodiging met agenda toegestuurd.

Voorwaarden

Lid zijn van Ondernemersvereniging Gaastmeer Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd...