ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Resultaten voor " "

Entree

de entree van het dorp Gaastmeer vanaf It Piel

Bij het terras

Verschillende activiteiten worden bij het terras georganiseerd

Verbeteren waterkering Gaastmeer

Wetterskip Fryslân gaat de waterkering aan de westkant van de Munkedyk in Gaastmeer verbeteren. De kering wordt over een totale lengte van ongeveer 760 meter versterkt om inwoners te beschermen...

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering! Elkaar opzoeken en de ondernemersvereniging Gaastmeer een gezicht geven. De leden krijgen persoonlijk een uitnodiging met agenda toegestuurd.

VVV Waterland van Friesland

Leden kunnen lid worden van VVV Waterland van Friesland. Zie HIER verder. Of lees het KOERSDOCUMENT 2025 Het bestuur OG heeft gereageerd op Ontwikkelkader Logiesaccommodaties SWF De reactie van de...

Voorwaarden

Lid zijn van Ondernemersvereniging Gaastmeer Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd...