ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Evenementen

Algemene ledenvergadering

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer, Nederland

De algemene ledenvergadering! Elkaar opzoeken en de ondernemersvereniging Gaastmeer een gezicht geven. De leden krijgen persoonlijk een uitnodiging met agenda toegestuurd.

Leden Najaarsbijeenkomst

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer, Nederland

Bijeenkomst om de activiteiten die op de planning staan te bespreken en om elkaar weer te ontmoeten. Met de volgende agenda: Welkom Ingekomen stukken / aanmelding nieuwe leden. Initiatieven en onderlinge samenwerking  Opening watersportseizoen 2023 Energie transitie Gaastmeer Gebiedsontwikkeling Gaastmeer W.v.t.t.k. Rondvraag

Benefiet optreden

d' Ald Herberch Munkedyk 46, Gaastmeer

Op 28 januari om 21.00 uur treedt de plaatselijke band 'Locked out' op in d' Ald Herberch. Dit is een benefiet optreden ten bate van de renovatie van het dorpshuis Gaastmeer dat we als ondernemersvereniging mede sponsoren.

benefiet optreden ten bate van renovatie van het dorpshuis Gaastmeer

Algemene Ledenvergadering

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer, Nederland

Met als gastspreker Florian Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland

Open Watersport Dag Gaastmeer

d' Ald Herberch Munkedyk 46, Gaastmeer

In samenwerking met de Iepen Dei Commissie Gaastmeer wordt deze dag georganiseerd. Oproep aan de (recreatie) ondernemers om zich aan te melden om mee te doen met een activiteit of een kraam te bemensen. Dit kan via Andries van Netten. Tel: 0515 469 934

Algemene ledenvergadering

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer, Nederland

Gastspreker is Marrit van Veen, Projectleider Integrale Gebiedsontwikkeling Idzegea Veenweide van provincie fryslân.