ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Evenementen

Laatste afgelopen Evenementen

Algemene ledenvergadering

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer

Gastspreker is Marrit van Veen, Projectleider Integrale Gebiedsontwikkeling Idzegea Veenweide van provincie fryslân.

Leden Najaarsbijeenkomst

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer

Bijeenkomst om de activiteiten die op de planning staan te bespreken en om elkaar weer te ontmoeten. Met de volgende agenda: Welkom Ingekomen stukken / aanmelding nieuwe leden. Initiatieven en onderlinge samenwerking  Opening watersportseizoen 2023 Energie transitie Gaastmeer Gebiedsontwikkeling Gaastmeer W.v.t.t.k. Rondvraag

Algemene ledenvergadering

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer

De algemene ledenvergadering! Elkaar opzoeken en de ondernemersvereniging Gaastmeer een gezicht geven. De leden krijgen persoonlijk een uitnodiging met agenda toegestuurd.