ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Vereniging

Het bestuur van de vereniging werkt aan de stimulering van vraag en aanbod binnen Gaastmeer. Ze wil gezamenlijk met de leden inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij gaat het om het stroomlijnen van de communicatie met collega ondernemers en collega besturen in de omgeving, gemeente en provincie.

Elke 2 maanden komt het bestuur samen.

voorzitter: Gerard Burgers  Attema-Sate

secretaris: Sybren Renema  Gouden Plakje

penningmeester: Klaas Bakker Camping de Oosthoek