ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Over Ondernemersvereniging Gaastmeer

Over ondernemersvereniging Gaastmeer

De vereniging is in het voorjaar van 2020 door ondernemers uit Gaastmeer en omgeving opgericht. Dit vanuit de behoefte om met het relatief grote aanbod aan bedrijven en organisaties een samenwerkingsverband aan te gaan. Zo wil de vereniging de leefbaarheid van het dorp stimuleren en kan de economische ontwikkeling worden bevorderd, in het bijzonder in toerisme & recreatie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden. De leden vertegenwoordigen niet alleen de toerisme & recreatie sector maar ook bedrijven uit de industrie & techniek, landbouw, detailhandel en maatschappelijke organisaties maken onderdeel uit.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Het bestuur van OG komt elke 2 maanden bij elkaar. Elk jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd. Daarnaast worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd in overleg met de leden.

Kerndoelen
Het vergroten van de zichtbaarheid van Gaastmeer
Het stimuleren van economische activiteiten
Het bevorderen van samenwerkingen
Effectieve vertegenwoordiging naar overheden

Wat kan de vereniging betekenen voor Gaastmeer?
Het bestuur werkt aan de stimulering van vraag en aanbod binnen Gaastmeer. Ze wil gezamenlijk met de leden inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij gaat het om het stroomlijnen van de communicatie met collega ondernemers en collega besturen in de omgeving, gemeente en provincie.
Samen met de vereniging Dorpsbelangen Gaastmeer worden hierbij kernwaarden bewaakt. De vereniging zal altijd partners opzoeken om samen een gemeenschappelijk belang te behartigen.