ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Voorwaarden

Lid zijn van Ondernemersvereniging Gaastmeer
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd
De kosten van het OG-lidmaatschap bedragen € 50,00 per jaar (excl. btw)

Voor het inzien van de statuten van Ondernemersvereniging Gaastmeer, stuur een e-mail naar het bestuur: info@ondernemendgaastmeer.nl

Lidmaatschap beëindigen
Opzeggingen moeten de vereniging schriftelijk (per brief of e-mail) minimaal een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar bereiken (uiterlijk 30 november)