ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Resultaten voor " "

Camping van Netten

Johanna van Netten Yntemapolder 4 8611 JS, Gaastmeer Tel.: 0515-469703

De School – centrum voor verbinding

Er is zoveel mogelijk binnen De School. Zoek je ruimte om een training te geven, behandeling aan te bieden, fotoshoot te verzorgen of video op te nemen? Of het allemaal? En dat in de ontspannen...

ALV druk bezocht!

Afgelopen maandagavond hebben we een zeer goed bezochte algemene ledenvergadering gehad. Iedereen bedankt voor de komst en de inbreng. Florian Zwart en Sietie Hoekstra van Waterland van Friesland,...

Leden Najaarsbijeenkomst

Bijeenkomst om de activiteiten die op de planning staan te bespreken en om elkaar weer te ontmoeten. Met de volgende agenda: Welkom Ingekomen stukken / aanmelding nieuwe leden. Initiatieven en...

Bij het terras

Verschillende activiteiten worden bij het terras georganiseerd

Verbeteren waterkering Gaastmeer

Wetterskip Fryslân gaat de waterkering aan de westkant van de Munkedyk in Gaastmeer verbeteren. De kering wordt over een totale lengte van ongeveer 760 meter versterkt om inwoners te beschermen...

VVV Waterland van Friesland

Leden kunnen lid worden van VVV Waterland van Friesland. Zie HIER verder. Of lees het KOERSDOCUMENT 2025 Het bestuur OG heeft gereageerd op Ontwikkelkader Logiesaccommodaties SWF De reactie van de...

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering! Elkaar opzoeken en de ondernemersvereniging Gaastmeer een gezicht geven. De leden krijgen persoonlijk een uitnodiging met agenda toegestuurd.